Välkommen till Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg
     
  SKÅJs RESEVILLKOR FÖR RESOR I EGEN REGI, MED ELLER UTAN EVENEMANG  
     
  SKÅJs ansvar för resan begränsas till själva transporten. Om problem uppstår under resan, utanför SKÅJs kontroll, kommer SKÅJ att agera i enlighet med SKÅJs försäkringsvillkor enligt nedan, för att resan skall kunna fullföljas. Ersättnings- och/eller skadeståndskrav, utöver nedan specificerade, accepteras inte.  
     
  SKÅJ förbehåller sig rätten att ta ut merkostnader som påförts av 3:e part, kostnader som inte var kända för SKÅJ, när resans pris fastställdes.  
     
  BOKNING:  
  Bokning av resan kan ske på följande sätt:  
  Bokning via hemsidan www.skaj.se (här). Rekommenderas.
Du ser på hemsidan om det finns platser kvar på den resa du vill delta i. Plats reserveras automatisk.
 
     
  Du måste samtycka till att SKÅJ får registrera och använda de personavgifter du lämnar; namn, adress, postnummer, bostadsort, telefonnummer samt mailadress. Dessa uppgifter inhämtas för att SKÅJ skall kunna fullgöra sina åtaganden mot dig som kund. Om du inte samtycker till det, kan du boka via telefon eller brev och särskilt nämna att du inte vill att dina uppgifter IT-behandlas.  
     
  Bokning via telefon, e-post eller brev.
Om resan inte är fullbokad, reserveras plats i den ordning som önskemål om bokning erhållits.
 
     
  BETALNINGSVILLKOR:  
  Om resan bokas mer än 40 dagar före avresedatum, erlägges en bokningsavgift på 20% av resans totalpris, dock lägst 250 kronor, vilken skall vara SKÅJ tillhanda senast 5 dagar efter bokningsdag. Resterande belopp skall vara SKÅJ tillhanda senast 40 dagar före avresedatum, för att reservationen skall vara gällande.  
     
  Om resan bokas mindre än 40 dagar före avresedatum, skall resans fulla belopp vara SKÅJ tillhanda, senast 5 dagar efter bokningsdagen.  
     
  AVBOKNING:  
  Resenärs avbokning:
Om resan avbokas 30 dagar eller mer, före avresedatum, återbetalas erlagt belopp med avdrag enbart för bokningsavgiften, med undantag för evenemangsresor där SKÅJs avbokningsmöjlighet för evenemangsbiljetten är mer än 30 dagar. I dessa fall kommer kostnaden för evenemangsbiljetten att återbetalas enbart om SKÅJ kan sälja biljetten. Bokningsbekräftelsen anger om detta undantag är gällande.
 
     
  Om resan avbokas mindre än 30 dagar före avresedatum, är resenären skyldig att erlägga resans fulla belopp, såvida inget annat överenskommits med SKÅJ.  
     
  SKÅJs avbokning:  
  SKÅJ förbehåller sig rätten att ställa in en annonserad resa om antalet bokningar blir för få, ett beslut som ensidigt fattas av SKÅJ. I dessa fall återbetalas hela beloppet till kunden.  
     
 Det har varit  4397 besök sedan den 21 febr 2012.
Powered by LEP